Erfrecht

Ook in verband met een erfenis kan het soms nodig zijn een advocaat in te schakelen. De nalatenschap van een persoon kan op basis van de laatste wil van de overledene of – indien geen testament beschikbaar is – op basis van de zogenaamde wettelijke verdeling plaatsvinden. In het eerste geval zal het vaak zo zijn dat een executeur-testamentair door de erflater zal zijn aangesteld om een boedelbeschrijving op te maken en een verdeelsleutel vast te stellen. De erfgenamen dienen het vervolgens met elkaar eens te worden over de verdeling, waarna deze kan worden uitgevoerd. Het komt echter voor dat er reden is om een andere executeur-testamentair aan te stellen. Dit kan door een verzoek hiertoe bij de rechtbank in te dienen. Een advocaat kan dit voor u doen. Voorts kan het zo zijn dat na enige tijd blijkt dat de erfgenamen de verdeling niet tot stand kunnen brengen. Zij het omdat er onenigheid bestaat of omdat de boedelbeschrijving niet te realiseren valt. De rechtbank kan dan op verzoek van een van de erfgenamen de boedelbeschrijving (laten) vaststellen. Bij deze en andere problemen op het gebied van het erfrecht kan Robert Plieger u terzijde staan.