Personen- en familierecht

Zaken op dit gebied vragen om goede en betrokken rechtsbijstand. Gebeurtenissen op het terrein van het personen- en familierecht hebben vaak verstrekkende gevolgen en brengen het nodige aan emoties met zich mee. Dit geldt niet alleen voor de gevolgen van een echtscheiding of verbreking van een relatie, maar ook voor alle overige gebeurtenissen en zaken die zich kunnen voordoen in relaties en familieverbanden waaraan juridische consequenties verbonden zijn. Robert Plieger staat u hierbij, al dan niet in een gerechtelijke procedure, deskundig en op een betrokken manier terzijde.