Privacybeleid

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website bezoekt, een zaak aanmeldt, contact zoekt (telefonisch of via de website) of een overeenkomst met ons sluit.

Onze gegevens

Plieger Advocatuur
De la Reijstraat 2 Arnhem
Telefoonnummer: 026 3702 026
KvK-nummer: 09212997
info@plieger-advocatuur.nl
plieger-advocatuur.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij onze diensten aan u kunnen aanbieden of voor u kunnen verrichten, bij het aanleggen van uw dossier. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en slaan deze zowel op in een fysiek dossier als in uw digitale dossier.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo werken wij bijvoorbeeld met een cliëntregistratiesysteem (van Advocaat Centraal) en alimentatierekeningprogramma (van SplitOnline) waar we een verwerkersovereenkomst mee hebben gesloten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plieger Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u cliënt bent/wordt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerservicenummer (BSN)
– Burgerlijke staat
En voor zover dit relevant is in uw zaak:
– Medische gegevens
– Strafrechtelijke gegevens
– Overige gegevens die nodig zijn om een juridische procedure voor u te kunnen voeren.

U heeft ook rechten

U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@plieger-advocaten.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net als u belangrijk dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden 5 jaar na het eindigen van uw zaak verwijderd. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw dossier/uw gegevens langer dan 5 jaar te bewaren, dan geldt die wettelijke termijn. We bewaren uw persoonsgegevens dus niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven en dan wordt ook het dossier vernietigd.
[Versie 1.00 – 25 mei 2018]